Sommar i Alvesta

För föräldrar

På alla aktiviteter kommer det finnas en eller flera vuxna, utöver dessa finns även på flera olika aktiviteter ungdomsledare som är där i sin roll antingen som feriearbetare eller som ledare genom någon av kommunens föreningar. 

I aktiviteter som kräver föranmälan måste vårdnadshavare uppge korrekt kontaktinformation, ifall tillfälle skulle uppstå där ledare kan behöva komma i kontakt med er.

Kontakt

Om du som vårdnadshavare behöver komma i kontakt med oss som arbetar med sommarlovsverksamheten finns kontaktuppgifter till verksamhetscheferna i menyn ovan. Behöver man komma i kontakt med ledare på särskilda aktiviteter finns kontaktuppgifter på varje arrangemang i kalendariet.