Sommar i Alvesta

Aktiv sommar för barn med gratis lovaktiviteter.

Pressmeddelande: 13 maj 2019.
I februari började sommarens aktiviteter planeras i Alvesta Kommun. Med ett tillskott av medel från Socialstyrelsen kan kommunens egna aktiviteter stärkas samtidigt som fler nya kan skapas.

Inför årets sommarlov har ett stort engagemang lagts på att planera kostnadsfria aktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år. Förgående år har inslag som mobil fritidsledare, LAN, idrottsfritids, minigolf, basket och flera andra aktiviteter varit populära inslag. Detta är aktiviteter som kommunen satsar på även 2019.

Mobil fritidsledare har varit en satsning för att nå ut till kommunens alla barn. Där åker fritidsledare tillsammans med feriearbetare ut på olika platser i kommunen för att skapa mötesplatser med blandade spel och aktiviteter.

– Det är en fantastisk möjlighet för oss att få skapa aktiviteter som vi annars inte hade haft ekonomi till. I år satsar vi mycket på föregående års säkra kort, det som varit populärt och fungerat. Vi har även genom bidraget möjlighet att utveckla strukturer för fritidsaktiviteter för unga i Alvesta, inte bara för sommaren utan långsiktigt. Detta kan vi göra genom att vi fokuserar på att använda lokala förmågor och lokal kompetens så långt det är möjligt vilket innebär att satsningen verkligen får stanna i Alvesta, säger Kristina Eriksson, chef Ung i Alvesta.

Fritidsgårdarna i Alvesta står för en stor del av planeringen för sommarens aktiviteter. En summa medel är även öronmärkta för kulturen och det lokala föreningslivet i Alvesta Kommun. Där har som föregående år alla föreningar möjlighet att söka bidrag för att själva skapa kostnadsfria aktiviteter för barn för att på så sätt eventuellt hitta nya medlemmar, samtidigt som barn och unga får pröva aktiviteter som de annars inte hade gjort. Vi ses i sommar!

Kontakt

Kristina Eriksson Chef för Ung i Alvesta kommun. Telefon: 0472-152 40 E-post 
Jonas Tenje, pressansvarig 0472 151 92